Changzhou Runfu Hotel Supplies Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
  Tên triển lãm thương mại: 125th of China Import and Export Fair
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Canton Fair
  Tên triển lãm thương mại: China Import and Export Fair
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Canton Fair
  Tên triển lãm thương mại: Shanghai Hotelex
  Ngày tham dự: 2017 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Specialized Hotel Supplies Fair
Gửi email cho nhà cung cấp này